Tilastoteemakartat

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Mikä seuraavista on tilastoteemakartta?
peruskartta
merikartta
väestöntiheyskartta
2. Mikä näistä Tilastokeskuksen aineistoista ei ole avointa?
Paavo-postinumeroalueet
Ruututietokanta
Inspire-ainestot

Katso tarkemmin: 2.2 Aineistojen saatavuus

3. Mihin kolmeen kartografiseen perussymboliin tilastoteemakartat perustuvat?
piste, ympyrä ja pylväs
piste, viiva ja alue
kolmio, neliö ja ympyrä

Katso tarkemmin: 3.1 Karttatyyppien jaottelu

4. Millaisia lukuarvoja tulee koropleettikartassa mieluiten esittää?
suhteellisia
absoluuttisia
positiivisia

Katso tarkemmin: 4.2 Koropleettikartta

5. Millaisia kuvioita käytetään diagrammikartassa?
ruutukuvioita
käyräkuvioita
piirakkakuvioita

Katso tarkemmin: 5.4 Diagrammikartta

6. Mitä tarkoittaa isaritmi?
suuntaviivaa
samanarvonkäyrää 
janamittakaavaa
7. Mikä seuraavista mitta-asteikoista on kvalitatiivinen?
välimatka-asteikollinen
järjestysasteikollinen
luokitteluasteikollinen
8. Millaiselle aineistolle kvantiililuokitus sopii parhaiten?
tasaiselle
epätasaiselle
vinoon

Katso tarkemmin: 9.1.2 Kvantiilit

9. Mikä seuraavista mittakaavoista on suurimittakaavaisesta kartasta?
1:2 500 000
1:250 000
1:2 500

Katso tarkemmin: 10.1 Kartan valintayleistys

10. Mitä tarkoitetaan kartassa legendalla?
tarinaa
merkkien selitettä
taustakarttaa

Katso tarkemmin: 10.4. Kartan elementit


Takaisin oppimateriaaliin