Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Jotta tilastoa voi tulkita oikein, on tärkeää tietää
tilaston luvut
tilaston luvut ja selitteet
tilaston luvut, käytettyjen käsitteiden määritelmät, tietojen keräämistapa sekä aika ja alueet, jota tilasto kuvaa
2. Sitä aikaa tai aikaväliä, jota tilaston tiedot kuvaavat, nimitetään
tilaston viiteajankohdaksi
tilaston julkaisuajankohdaksi
tilaston tietoajaksi

Katso tarkemmin: 1.3 Aika tilastoissa

3. Tilastosta ei voi saada tietoa yksittäisestä ihmisestä, koska
tilastoa ei saa julkistaa siten, että yksittäinen ihminen olisi tunnistettavissa tilastosta.
ihminen on kieltänyt omien tietojensa julkaisemisen tilastossa.
tilastonlaatijat eivät kerää tietoja jokaisesta ihmisestä.

Katso tarkemmin: 1.5 Alueelliset tiedot

4. Mikä on teollisuuden kirjaintason tunnus Toimialaluokitus 2008:ssa?
C
I
K
5. Suomen ulkomaankauppatilastossa käytettävä tilastoluokitus on 
Tuoteluettelo Prodcom 
Yhdistetty nimikkeistö CN
Yksilöllisen kulutuksen käyttöluokitus COICOP
6. Mikä seuraavista on yksi valtion tilastoviranomainen?
Kela
Väylä
Luke
7. Laaja maksuton tilastotietokanta, jossa on kattavasti tietoa Suomesta ja suomalaisista, on
FinStat
StatFin
Findikaattori

Katso tarkemmin: 4.6 Tilastotietokannat

8. Kun tarvitaan vertailukelpoista tilastotietoa eri maista, keskeiset tiedonlähteet ovat
World Statistics Office, European Statistical Forum ja GlobeStat
EU, Nato ja Maailmanpankki
Eurostat, OECD ja YK
9. Milloin Suomesta tuli Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestö OECD:n jäsen?
1959
1969
1979
10. Mihin seuraavista (tilasto)organisaatioista USA ei kuulu?
OECD
UNECE
Eurostat

 


Takaisin oppimateriaaliin