Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Toimialaluokitus TOL:in ja NACEn vertailuLamppu-symboli

Vertaa Euroopan unionin virallisen toimialaluokituksen NACEn (rev.2) ja Suomen kansallisen
TOL 2008 -luokituksen tarkimpia luokitustasoja.

Miten toimiala "Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut" eroaa näissä kahdessa luokituksessa tarkkuustasoltaan?

Vastaus:

Suomen toimialaluokituksessa on käytössä 5-numerotaso, jossa sosiaalihuollon avopalvelut on eritelty kohderyhmien ja palvelujen mukaan. Kansallinen luokitus mahdollistaa tarkemman käyttötarpeiden mukaisen luokittelun, mutta kansainvälinen vertailu on tehtävä 4-numerotasolla.

EU:n NACE on 4-numerotasoinen.

Taulukko 1. NACE, Rev. 2, 2008: Q Human health and social work activities

88 Social work activities without accommodation
  88.1 Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
    88.10 Social work activities without accommodation for the elderly and disabled

Taulukko 2. Toimialaluokitus 2008: Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

88 Sosiaalihuollon avopalvelut
  881 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
    8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
      88101 Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille
      88102 Ikääntyneiden päivätoiminta
      88103 Vammaisten päivä- ja työtoiminta
      88109 Muut vanhusten ja vammaisten avopalvelut

Takaisin oppimateriaaliin