Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3 4 5

Perheisiin liittyviä luokitusstandardejaLamppu-symboli

Tutkit ja vertaat tietoja perheistä Suomessa ja Ruotsissa. Mistä ja millaisia luokitusstandardeja löydät, joiden avulla voit tehdä tilastovertailuja?

Vastaus:

Löydät Tilastokeskuksen ylläpitämät suomalaiset perheisiin liittyvät luokitukset Tilastokeskuksen Luokitukset-sivulta ryhmästä henkilö ja koulutus. Perheisiin liittyviä luokituksia ovat mm.

Perheet-tilaston Käsitteet ja määritelmät -osiosta löydät luokituksia täydentäviä käsitteitä kuten Perhetyyppi. Perheen jäseniä tilastoidaan myös mm. iän ja kansalaisuuden mukaan. 

Ruotsin tilastoviraston Statistiska centralbyrån ylläpitämät luokitukset löydät Dokumentation-osiosta > Klassifikationer och standarder > Klassifikationdatabasen (KDB) > Hushåll/Familj

  • Familjeställning
  • Hushållsställning

Takaisin oppimateriaaliin