Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3 4 5 6

Kansantalous-aihealueen tilastotLamppu-symboli

Minkä nimisiä tilastoja ilmestyy Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealueella Kansantalous?

Vastaus:

Kansantalous-aihealueella julkaistaan 12 kansantalouden tilinpitojärjestelmään kuuluvaa tilastoa.

Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

SVT-tilastoja aihealueittain voi hakea tilastokeskus.fi-palvelut Tilastot aihealueittain -osiosta.

Aihealue: Kansantalous

 • Alueellinen panos-tuotos
 • Aluetilinpito
 • Kansantalouden tilinpito
 • Kulttuurin satelliittitilinpito
 • Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
 • Matkailutilinpito
 • Neljännesvuositilinpito  
 • Panos-tuotos
 • Rahoitustilinpito
 • Sektoritilit neljännesvuosittain
 • Tuotannon suhdannekuvaaja
 • Tuottavuustutkimukset

Takaisin oppimateriaaliin