Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Terveydenhuollon hoitoon pääsyLamppu-symboli

Missä sairaanhoitopiireissä erikoissairaanhoitoa pitää odottaa pisimpään?

Vastaus:

Erikoissairaanhoitoa yli 6 kuukautta odottaneiden osuus oli 31.12.2014 suurin Itä-Savon sairaanhoitopiirissä: 5,0/10 000 asukasta kohti. Lukumääräisesti eniten odottajia oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä: 258/10 000 asukasta.

Ylläoleva tilasto löytyi näin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa Suomen virallisen tilaston sosiaali- ja terveydenhuollon tilastoista. THL:n tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet sisältää väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista. Sotkanetin tietosisältö on järjestetty indikaattoreittain, mm.: Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet; Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky; Ikääntyminen; Lapset, nuoret ja perheet; Mielenterveys; Palvelut ja resurssit.

Valitse Palvelut ja resurssit -indikaattorit:

  • Alaryhmä: Terveydenhuollon hoitoon pääsy
  • Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy. Lue info-linkin kautta tilaston tietosisällöstä
  • Erikoissairaanhoitoa yli 6 kk odottaneet 31.12./10 000 asukasta
  • Alueet: Sairaanhoitopiiri
  • Vuosi 2014
  • Sukupuolet: Yhteensä
  • Näytä tilastot. Tarvittaessa tallenna

Lisätietoja: Sotkanet.fi - Käyttöohjeet


Takaisin oppimateriaaliin