Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmäLamppu-symboli

Yhtenäisten käsitteiden soveltaminen on olennaista, jotta voi vertailla kansainvälisiä tilastoja. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat keskeisessä asemassa esim. EU:n työllisyyspolitiikassa, ja eri maiden on luonnollisesti sovellettava yhtenäistä määritelmää.

Tehtävänäsi on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten määritelmän perusteella, kuinka monta työntekijää PK-yrityksellä voi korkeintaan olla.

Käytä Eurostatin Coded-käsitetietokantaa ja hakutermiä SME (Small and medium-sized enterprises).

Vastaus:

249 henkilöä

The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million.

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa.

Ratkaisuvaihtoehto 1.

Aloita haku Eurostatin sivuilta etenemällä reittiä Data/Metadata/ Concepts and Definitions. Valitse sen jälkeen Eurostat’s Concepts and Definitions Database (Coded). Kirjoita hakukenttään SME. Vastaukseksi saat yllä olevan määritelmän. 

Ratkaisuvaihtoehto 2.

Voit hakea määritelmän myös Eurostatin Statistics Explained -sivuston Glossary-sanastohakemistosta. Se löytyy Eurostatin sivuilta etenemällä reittiä Publications/Statistics Explained/Glossary. Avaa sivun vasemmalla puolella olevasta ruudukosta Glossary ja sen jälkeen voit valita esim. lyhennehakemiston (Abbreviations) tai kirjoittaa hakukenttään termin SME.  

Statistics Explained -sivujen käyttöä selostetaan yksityiskohtaisesti aiheessa 5.2.2 Tiedonhaku Eurostatista.


Takaisin oppimateriaaliin