Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Väestöennusteiden haku Eurostatin tietokannastaLamppu-symboli

Mikä on Eurostatin väestöennusteen (projected population) mukainen Euroopan unionin (EU28-alueen) sekä Suomen kokonaisväkiluku vuonna 2060 (miehet, naiset, yhteensä)?

Vastaus:

Taulukko. Väkiluku vuonna 2060, Eurostatin väestöennuste

  Miehet Naiset Yhteensä
EU28 258 625 979 264 319 560 522 945 539
Suomi 3 104 752 3 135 204 6 239 956

Ratkaisuvaihtoehto 1. Tiedonhaku Eurostatin tietokantasivuilta

Avaa tietokanta valintanauhan Data-kohdasta.Tarjolle tulee tietokannan hakupuu, joka jakaantuu valmiiden taulukoiden Tables by Themes -osioon ja varsinaiseen tietokantaosioon Database by Themes. Valitse osio Tables by Themes ja siitä teema Population, koska kysytään väestöasiaa. Etene hakupuuta eteenpäin, kunnes vastaan tulee Population projections -kuvake. Siitä klikkaamalla avautuu taulukko, josta tehtävässä tarvittavat tiedot ovat poimittavissa. Huom! käytä myös taulukkovalintaa: miehet, naiset ja yhteensä.      

Taulukko on myös tallennettavissa esim. Exceliin taulukon oikeassa yläkulmassa olevasta tallennuskuvakkeesta. Muista kuvakkeista pääsee mm. taulukon lähdetietokantaan ja metatietoihin. Taulukon vasemmassa yläkulmassa olevista painikkeista voi taulukon esittää graafisena tai karttaesityksenä. 

Kuva. Eurostatin väestöennuste vuoteen 2080

Katso tarvittaessa Eurostatin sivuilta yksityiskohtaiset ohjeet Eurostatin tietokantojen käytöstä sivujen HELP-välilehdeltä How to use the Data extraction tool

Haun voi aloittaa myös kirjoittamalla Eurostatin sivujen hakukenttään Population projections, jolloin valittavaksi tulee edellä esitetty taulukko. Se avautuu oikeanpuoleisesta kuvakkeesta 

Ratkaisuvaihtoehto 2. Teemaosiot tai Statistics Explained -sivusto

Tiedonhaun voit aloittaa myös Eurostatin kotisivun teemaosiosta Population and social conditions. Ennusteet löytyvät osiosta Population (Demography, Migration and Projections). Väestöennusteet löytyvät myös Statistics Explained -sivujen teemaosiosta Population and social conditions. 


Takaisin oppimateriaaliin