Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

EU-maiden julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseenLamppu-symboli

Euroalueeseen liittyvän kasvu- ja vakaussopimuksen mukaan EU-maan julkinen velka ei saisi ylittää 60 prosenttia bruttokansantuotteesta ja budjettialijäämän on oltava alle 3 prosenttia.

Tehtäväsi on selvittää, missä jäsenvaltiossa julkisyhteisöjen velka osuutena bruttokansantuotteesta oli suurin ja missä jäsenvaltiossa pienin vuonna 2014.

Vihje: EU-maissa käytetään julkisen velan nimitystä ”General government gross debt - EDP Concept”

Vastaus:

Vuonna 2014 velka osuutena BKT:sta oli pienin Virossa 10,4 % ja suurin Kreikassa 178,6 %. 

Ratkaisuvaihtoehto 1. Aloita suoraan aihealuesivulta ja sen tietokannasta

Tämä haku kannattaa aloittaa Economy and finance -aihealueelta. Valitse sen jälkeen ala-aihealue Government finance. Avautuvalla sivulla on monipuolisesti tietoa julkisesta EDP-velasta, mm. siihen liittyvistä tietokantalähteistä, menetelmäkuvauksista, lainsäädännöstä sekä uutis- ja julkaisulähteistä.

Sivun vasemmasta reunasta on saatavissa tietokannan valmiit taulukot Main tables, joista pääsee mm. General government gross debt -taulukkoon. Taulukosta on suoraan nähtävissä jäsenmaiden velkaluvut joko miljoonina euroina tai vaihtoehtoisesti %-osuutena BKT:sta. Lähdetietokantaan, josta taulukko on tuotettu, pääsee klikkaamalla taulukon oikeassa yläreunassa olevaa kuvaketta.

Voit aloittaa haun myös avaamalla Eurostatin sivuilta koko tietokantapuun ja valitsemalla sieltä osion Economy and finance/ Government finance statistics, mutta on usein selkeämpää aloittaa Teemasivuilta, koska ne taustoittavat uutis- ja julkaisulähteillä asiaa ja ohjaavat juuri siihen asiaan liittyvään kohtaan tietokannassa.  

Katso tarvittaessa Eurostatin sivuilta yksityiskohtaiset ohjeet Eurostatin tietokantojen käytöstä sivujen HELP-välilehdeltä How to use the Data extraction tool

Ratkaisuvaihtoehto 2. Aloita käyttämällä hakutermiä

Tiedonhaun voi aloittaa kirjoittamalla Eurostatin sivujen hakukenttään termin General government gross debt. Se antaa tulokseksi mm. taulukon General government gross debt (EDP concept), consolidated - annual data.

Julkisen talouden velasta ja alijäämästä sekä tietolähteistä on paljon tietoa saatavissa myös Statistics Explained -sivuilla.


Takaisin oppimateriaaliin