Tilastotiedon haku

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Vastasyntyneen odotettavissa olevan eliniän kehitysLamppu-symboli

YK julkaisee tietoja odotettavissa olevasta eliniästä keskimääräisinä lukuina viiden vuoden aikajaksoilla.

Tehtäväsi on selvittää, kuinka paljon vastasyntyneen odotettavissa oleva elinikä oli koko maailmassa keskimäärin vuosina 1950–1955  ja kuinka paljon sen ennustetaan olevan vuosina 2095–2100.

Käytä tuloksen tulkinnassa ennusteen Medium variant -vaihtoehtoa.

Vastaus:

1950–1955: 46,9 vuotta

2095–2100: 81,8 vuotta

Ratkaisu

Aloita haku UNdata-käyttöliittymästä. Avaa tarkennettu haku: More/Advanced search. Kirjoita hakusanaksi Life expectancy tai pelkkä Life. Määrittele alueeksi World ja ajankohdaksi 2100. Tyhjennä ensin oletusaluevalinnat (Statistical areas) ja valitse sen jälkeen alueeksi World. Aikavalinnaksi (Years) voit asettaa vuodet 1950, 2100. Hakutuloksen saat esiin klikkaamalla Preview-painikkeesta. Sen voit myös tallentaa esim. Exceliin (Download).    


Takaisin oppimateriaaliin