Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Tilastotieteen tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää myös muissa kuin matemaattisissa tieteissä.

oikein
väärin

Katso tarkemmin: 1.2 Tilastotiede

2. Kun otokseen valittu henkilö kieltäytyy vastaamasta, kyse on vastauskadosta.
oikein
väärin

Katso tarkemmin: 2.2.4 Vastauskato

3. Estimoinnin tavoitteena on esimerkiksi esittää arvio työttömien osuudelle työvoimasta.
oikein
väärin

Katso tarkemmin: 2.1.5 Estimointi

4. Perusjoukko tarkoittaa tutkimuksen kohderyhmää, johon tutkimustulokset voidaan yleistää.
oikein
väärin
5. Otos on se osa perusjoukkoa, joka jätetään tutkimuksen ulkopuolelle.
oikein
väärin
6. Satunnaisotanta tunnetaan tilastotieteessä myös nimellä kiintiöpoiminta
oikein
väärin

Katso tarkemmin: 2.2.7 Kiintiöpoiminta

7. Tutkimuskohteen tutkittavia ominaisuuksia kutsutaan muuttujiksi.
oikein
väärin
8. Välimatka-asteikolla mitattavalla muuttujalla on absoluuttinen nollapiste.
oikein
väärin

Katso tarkemmin: 2.1.2 Mitta-asteikko

9. Tutkimuksen virhemarginaali kertoo sen, kuinka moni tutkimukseen osallistunut vastaaja on todennäköisesti valehdellut vastauksissaan.
oikein 
väärin

Katso tarkemmin: 2.1.5 Estimointi

10.  Korrelaatiokerroin +0,9 kertoo voimakkaasta tilastollisesta yhteydestä kahden muuttujan välillä.
oikein
väärin

Takaisin oppimateriaaliin