Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Vastauskato aiheuttaa harhaaMonivalinta-symboli

Tutkitaan elektronisen median, kuten tietokonepelien ja e-kirjojen osuutta kulutusmenoista. Suoritetaan käyntihaastatteluun perustuva satunnaisotanta. Jos nuoria ihmisiä on vaikea tavoittaa, millaista harhaa tuloksissa luultavasti on?

Otoksesta estimoitu elektronisen median osuus on kulutusmenoista todennäköisesti

liian suuri
liian pieni

Vastaus: Nuoria ihmisiä on vaikea tavoittaa, joten heidän osuutensa otoksesta jää liian pieneksi. Toisaalta nuoret käyttävät keskimääräistä enemmän elektronista mediaa. Estimaatit jäävät sen vuoksi keskimäärin liian pieniksi.


Takaisin oppimateriaaliin