Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Kertaustehtäviä tiedonkeruustaMonivalinta-symboli

1. Otoksen edustavuus tarkoittaa

perusjoukon kaikkien henkilöiden ottamista otokseen
otoksen tulosten yleistettävyyttä perusjoukon tasolle
suurta otoskokoa

Perustelu: Otos voi olla edustava, vaikka kaikkia henkilöitä ei haastatella. Esimerkiksi painotettu keskiarvo lasketaan käyttäen henkilöille laskettuja painoja, joiden ansiosta harha saadaan katoamaan, vaikka jotkin henkilöryhmät ovat aliedustettuina. Otos ei ole edustava, jos tulokset ovat harhaisia.

2. Mikä seuraavista otoksen poimintamenetelmistä on epäluotettavin?
vapaaehtoisten hakeminen ilmoitustaululla
katuhaastattelu
otoksen poiminta rekisteristä, jossa on kaikkien kansalaisten osoitteet

Perustelu: Kaikki perusjoukon henkilöt eivät edes seuraa ilmoitustauluja. Vapaaehtoisella saattaa olla vahvat valmiit mielipiteet aiheesta. Vapaaehtoiset eroavat todennäköisesti mielipiteiltään ja muilta ominaisuuksiltaan perusjoukon muista henkilöistä, joten otoksesta ei tule edustavaa. Rekisterin käyttö on luotettavin menetelmä.

3. Mitä (yleensä) tapahtuu luottamusvälille, jos pieni otos korvataan suurella otoksella?
luottamusvälin leveys ei muutu 
uusi luottamusväli on leveämpi
uusi luottamusväli on kapeampi

Perustelu: Suuressa otoksessa estimaattori on yleensä tarkempi kuin pienessä otoksessa. Tarkalla estimaattorilla on pienempi hajonta, joka puolestaan määrää luottamusvälin leveyden. Sen vuoksi suuressa otoksessa luottamusvälit ovat yleensä kapeampia.

4. Mikä seuraavista olisi realistinen arvio tyypilliselle vastauskadon osuudelle eli haastattelututkimuksessa vastaamatta jättävien osuudelle?
  5 %
40 %
90 %

Perustelu: Käytännössä vastauskato on nykyisin melkein aina suurempi kuin 20 prosenttia. 90 %:n vastauskatoa ei ole ainakaan toistaiseksi juuri havaittu.

 
5. Kun kaikilla perusjoukon alkioilla on sama todennäköisyys tulla poimituksi otokseen, kyseessä on
ositettu otanta
yksinkertainen satunnaisotanta
kiintiöpoiminta

Takaisin oppimateriaaliin