Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

HavainnotMonivalinta-symboli

1. Henkilö on aineistossa tyypillisesti
muuttuja
havaintoyksikkö
havainto

Perustelu: Muuttuja on mittaus havaintoyksikön ominaisuudesta ja havainto on mittauksen arvo. Yleensä mittauksella tutkitaan henkilöiden ominaisuuksia.

2. Aineistossa on miesten pituuksia. Esimerkki havainnosta on
aineistossa olevan miehen pituus
lista aineiston kaikkien miesten pituuksista
miesten pituuksien keskiarvo

Perustelu: Havainto on yhden havaintoyksikön mittauksen arvo, eikä useasta havaintoyksiköstä laskettu arvo.

3. Mikä seuraavista EI ole esimerkki tilastollisesta muuttujasta?
henkilön ikä
henkilön henkilötunnus
valtion pinta-ala

Perustelu: Muuttujan arvo on tyypillisesti luku tai luokan symboli (esimerkiksi mies tai nainen), joista voidaan laskea eri luokkien suhteellisia osuuksia. Jokainen henkilötunnus on yksilöllinen eli henkilötunnuksia on yhtä paljon kuin kansalaisia. Silloin ei ole mielekästä laskea esimerkiksi eri tunnusten suhteellisia osuuksia.


Takaisin oppimateriaaliin