Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Mitta-asteikotMonivalinta-symboli

1. Sukupuolen luontevin mitta-asteikko on
laatueroasteikko
järjestysasteikko
suhdeasteikko

Perustelu: Sukupuolella on kaksi arvoa, joita ei ole tapana laittaa mihinkään järjestykseen.

2. Celsius-, Fahrenheit- ja Kelvin-asteet ovat lämpötilan mittareita, joiden avulla luodaan
yksi muuttuja
eri muuttujat, joilla on sama mitta-asteikko
eri muuttujat, joilla ei ole sama mitta-asteikko

Perustelu: Asteikoilla mitatut lämpötilat ovat selvästi eri muuttujia jo sen perusteella, että ne eivät saa samoja arvoja. Kelvin-asteikolla on absoluuttinen nollapiste, joten se on suhdeasteikollinen. Sen sijaan Celsius- ja Fahrenheit-asteiden tapauksessa negatiiviset mittaukset ovat mahdollisia, joten niiden mitta-asteikko on välimatka-asteikko.

3. Mikä seuraavista muuttujan muunnoksista ei milloinkaan muuta mitta-asteikkoa?
luokittelu
muuttujan arvon kertominen kahdella
pisteytys eli järjestysasteikolliseen muuttujan arvon muuttaminen luvuksi

Perustelu: Luokittelussa välimatka-asteikollisen muuttujan arvo muutetaan luokka-arvoksi, jolle sopiva mitta-asteikko on laatuero- tai järjestysasteikko. Pisteytyksessä uuden muuttujan sopiva mitta-asteikko on välimatka- tai suhdeasteikko. Kun suhdeasteikollisen muuttujan arvot kerrotaan kahdella, kyseessä on vain asteikon muunnos: kahden arvon suhde on edelleen mielekäs ja uudella asteikolla on sama absoluuttinen nollapiste kuin alkuperäisellä asteikolla. Välimatka-asteikollisen muuttujan tapauksessa mahdollinen nollapiste on edelleen mielivaltainen, negatiivisia arvoja saattaa esiintyä ja kahden arvon erotus voidaan laskea.


Takaisin oppimateriaaliin