Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

MuuttujaMonivalinta-symboli

1. Mikä seuraavista tulkitaan aina diskreetiksi muuttujaksi?
henkilön tulot
kotitalouden koko
maakunnan asukasmäärä

Perustelu: Tulot ovat oleellisesti jatkuva muuttuja, vaikka yleensä sentin osia ei lasketa. Maakunnan asukasmäärä saattaa olla yli miljoonan, joten tällä muuttujalla on niin paljon mahdollisia arvoja, että sitä yleensä kohdellaan jatkuvana muuttujana. Kotitalouden koko on pienehkö kokonaisluku, ja mahdolliset arvot voidaan luetella. Sen vuoksi se on diskreetti muuttuja.

2. Mikä seuraavista on jatkuva muuttuja?
henkilön koulutustaso
henkilön koulutukseen kulunut aika
henkilön suorittamien tutkintojen lukumäärä

Perustelu: Koulutustasolla on vain muutamia arvoja, vaikka ne esitettäisiin lukuina. Koulutukseen kuluva aika voidaan periaatteessa mitata miten tarkkaan tahansa, joten se on jatkuva muuttuja. Lukumäärät ovat diskreettejä muuttujia ainakin silloin, kun arvoja on vain muutamia. 


Takaisin oppimateriaaliin