Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

EstimointiMonivalinta-symboli

1. Jos harhatonta estimaattoria sovelletaan useassa otoksessa peräkkäin, estimaatit ovat
yhtä usein liian suuria kuin liian pieniä
keskimäärin saman suuruisia kuin parametri
aina keskivirhettä lähempänä parametria 

Perustelu: Harhattomuuden määritelmä kuvaa keskimääräistä arvoa (odotusarvoa). Jos estimaattorin jakauma on vino, liian suuria estimaatteja saattaa esiintyä useammin kuin liian pieniä.

2. Luottamusvälin keskipiste on
parametri
havaintojen keskiarvo
estimaatti

Perustelu: Parametria ei edes tunneta kun käytettävissä on vain otos. Luottamusvälin keskipisteenä on tyypillisesti estimaatti, joka ei ole välttämättä sama kuin havaintojen keskiarvo.

3. Luottamustaso kuvaa
miten suurella varmuudella luottamusväli peittää parametrin
tutkimuksen luotettavuutta
estimaatin virheen suuruutta

Perustelu: Luottamustaso kuvaa, miten suurella varmuudella tutkija tahtoo luottamusvälin peittävän parametrin, vaikka luottamustasoa ei pidäkään tulkita todennäköisyytenä.


Takaisin oppimateriaaliin