Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

KeskiluvutMonivalinta-symboli

1. Millä keskiluvulla on seuraava ominaisuus: puolet havainnoista on sitä pienempiä ja puolet sitä suurempia? 

keskiarvo
mediaani
moodi
2. Jos aineiston (1,2,2,4,5,10) suurin havainto kaksinkertaistuu, mikä keskiluku muuttuu eniten?
keskiarvo
mediaani
moodi

Perustelu: Aineiston muutoksen jälkeen moodi ja mediaani eivät muutu ollenkaan (moodi on 2 ja mediaani on 3). Sen sijaan keskiarvo kasvaa 4:stä 5,66:een


Takaisin oppimateriaaliin