Johdatus tilastotieteeseen

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Vaihteluväli ja vaihteluvälin pituusMonivalinta-symboli

Kaurahiutaleiden pussituskone valmistaa 400 gramman pusseja, mutta painot vaihtelevat hieman pussitusmenetelmässä esiintyvien epätarkkuuksien takia. Päivän aikana valmistetuista pusseista on poimittu laadunvalvonnan tarpeita varten 12 kaurahiutalepussin otos.

Pussien painot (g) otoksessa ovat 398, 404, 400, 397, 401, 399, 400, 402, 398, 400, 405 ja 396.

Määritä kaurahiutalepussien painojen vaihteluväli ja vaihteluvälin pituus.

1. Mikä on otoksen vaihteluväli?
396 g, 405 g
405 g, 396 g
400,5 g

Perustelu: Aineiston pienin arvo on 396 ja suurin arvo 405.

2. Mikä on otoksen vaihteluvälin pituus?

8 g
9 g
400,5 g

Perustelu: Aineiston pienimmän ja suurimman arvon erotus on 405 – 396 = 9.


Takaisin oppimateriaaliin