Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!  Monivalinta-symboli

1. Tilastollisen tutkimuksen perusjoukolla tarkoitetaan
joukkoa, joka avustaa tutkijaa tutkimuksen toteuttamisessa
joukkoa, johon tutkimustulokset voidaan yleistää
joukkoa, joka on todennäköisesti kiinnostunut tutkimustuloksista

Katso tarkemmin: 3.2 Otanta

2. Tutkimukseen osallistuvien kohdehenkilöiden valinnassa sattumanvaraisuus tarkoittaa sitä, että
kohdehenkilöt valitaan tutkimukseen esimerkiksi arpomalla
valitut kohdehenkilöt voivat antaa epäluotettavan tutkimustuloksen
osa valituista kohdehenkilöistä haluaa jäädä tutkimuksen ulkopuolelle

Katso tarkemmin: 3.2 Otanta

3. Normaalijakaumassa
on yksi huippu (osoittaa sitä kohtaa, johon osuu eniten havaintoja)
kaksi huippua (osoittavat niitä kohtia, joihin osuu eniten ja vähiten havaintoja)
ei ole yhtään huippua

Katso tarkemmin: 4.2 Jakauma

4. Indeksiä laskettaessa perusajankohdan havainto merkitään
nollaksi
ykköseksi
sadaksi

Katso tarkemmin: 4.3 Vertailu tilastoilla

5. Seuraavien lukujen (1,1,5,6,7) aritmeettinen keskiarvo on
1
5
4

Katso tarkemmin: 4.4 Keskiluvut

6. Trendillä tarkoitetaan
pitkän aikavälin muutosta
kansalliset rajat ylittävää muutosta
nopeasti ohi menevää muutosta

Katso tarkemmin: 4.6 Aikasarjat

7. Mikä seuraavista kuvaa rahan arvon heikkenemistä?
inflaatio
deflaatio
bruttokansantuote

Katso tarkemmin: 5.4 Inflaatio

8. Työvoima on yhtä kuin
työlliset
työlliset ja työttömät
kaikki yli 15-vuotiaat

Katso tarkemmin: 5.5 Työmarkkinat

9. Hyvinvoinnilla tarkoitetaan tilastoissa
aineellista vaurautta, kuten tuloja ja omaisuutta
henkisiä asioita, esimerkiksi ihmissuhteita ja turvallisuutta
hyvinvointi voidaan määritellä eri tilastoissa eri tavoin

Katso tarkemmin: 7.1 Hyvinvointi

10. Yksi kulutusyksikkö tarkoittaa
perhettä
asuntokuntaa
yhtä henkilöä

Katso tarkemmin: 7.5 Kuluttaminen


Takaisin oppimateriaaliin