Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Mikä on Suomen virallinen tilasto?Lamppu-symboli

Tutustu Suomen virallisen tilaston portaaliin ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä ovat Suomen virallisen tilaston laatukriteerit?

Vastaus: Puolueettomuus ja läpinäkyvyys, laadun hallinta, tietosuoja, tehokkuus, relevanssi, tarkkuus ja luotettavuus, ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus, vertailukelpoisuus, saatavuus ja selkeys

2. Minä vuonna ilmestyi Suomen virallisen tilaston ensimmäinen julkaisu?

Vastaus: Vuonna 1866

3. Kuinka monta tilastoa kuuluu Suomen viralliseen tilastoon?

Vastaus: Vuonna 2012 tilastoja oli 268

 


Takaisin oppimateriaaliin