Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Tulkitse tilastokuvioitaLamppu-symboli

Harjoituksessa on seitsemän esimerkkikuviota Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Etsi kuviot linkkien avulla ja vastaa kysymyksiin.

1. Kun verrataan vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen kehitystä vuoden 2005 jälkeen pääkaupunkiseudulla ja muualla maassa, missä hinnat ovat nousseet suhteellisesti ottaen nopeammin?

Ks. Asuntojen hinnat

Vastaus: Pääkaupunkiseudulla

2. Miten suuri oli energian loppukulutus vuonna 2010 verrattuna vuoteen 1970?

Ks. Energiankulutus

Vastaus: Noin kaksinkertainen

3. Missä maakunnissa käytettävissä olevat tulot ylittivät 20 000 euroa asukasta kohden vuonna 2010?

Ks. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot

Vastaus: Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla

4. Tieliikenteen tavarankuljetuksia tilastoidaan vuosineljänneksittäin. Mihin aikaan vuodesta kuljetusten tonnimäärä on suurimmillaan?

Ks. Tieliikenteen tavarankuljetukset

Vastaus: Yleensä loppuvuodesta, paitsi vuonna 2008, jolloin kuljetusten määrä laski edellisestä vuoden viimeisellä neljänneksellä laman vuoksi.

6. Esiintyykö työttömyysasteessa kausivaihtelua?

Ks. Työvoimatutkimus

Vastaus: Esiintyy. Joka vuoden keväällä työttömyysaste nousee, kun opiskelijat ja vastavalmistuneet tulevat työmarkkinoille.

7. Kuinka suuri osuus vuonna 1985 avioituneista oli eronnut vuoden 2011 loppuun mennessä?

Ks. Siviilisäädyn muutokset

Vastaus: Hieman yli 40 %


Takaisin oppimateriaaliin