Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3 4 5

Perusjoukon määrittelyLamppu-symboli

Mieti, mistä voisi poimia otoksen, joka edustaisi suomalaisia ammattiautonkuljettajia, ja pohdi, keitä otoksesta jää pois. Väestörekisterin ja verottajan tiedot eivät sisällä riittävän tarkkoja tietoja ammateista.

Vastaus:

Ammattiautonkuljettajista on vaikea poimia otosta yleisistä rekistereistä. Yksi mahdollisuus olisi poimia otos autonkuljettajien järjestöjen jäsenluetteloista, mutta kaikki eivät ole järjestöjen jäseniä.

Toinen mahdollisuus olisi etsiä ammattikuljettajia työnsä äärestä rahtiasemilta, taksiasemilta, linja-autoasemilta ja ehkä bensa-asemilta. Tällainen otos antaisi kuvan niistä ammattiautoilijoista, jotka ovat työn touhussa, mutta jättäisi ulkopuolelle pienkuljetuksia hoitavat ja syrjäseutujen autoilijat.

Kolmas mahdollisuus olisi poimia ensin otos kaikista liikenneyrityksistä ja edelleen tehdä otos heidän työntekijöistään. Tästäkin otoksesta jäisi pois joitakin työntekijöitä, jotka ovat ammatissa hyvin satunnaisesti eivätkä tule kirjatuksi työntekijäksi.

Paras vaihtoehto riippuu siitä, mistä ollaan kiinnostuneita. Otoksen poiminnassa on tärkeää, että perusjoukko, josta halutaan tietoa, on määritelty tarkasti. Silloin on mahdollista valita paras mahdollinen otantakehikko ja myös tunnistaa, mitä puutteita otoksessa on selvitystehtävän kannalta.

 


Takaisin oppimateriaaliin