Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3 4 5

Otoksen ja perusjoukon vertailuLamppu-symboli

Poimi 10 hengen satunnaisotos luokkasi tai koulusi oppilaista tai työpaikkasi henkilöistä ja pohdi, kuinka hyvin otos edustaa perusjoukkoa.

Vastaus:

Ensin sinun täytyy saada aikaan kattava luettelo perusjoukkoon kuuluvista henkilöistä. Toiseksi sinun on poimittava otos satunnaisesti. Voit käyttää erilaisia arpomismenettelyjä. Voit myös järjestää luettelon satunnaiseen järjestykseen (esimerkiksi aakkosjärjestys on usein satunnainen), jolloin voit poimia otoksesi esimerkiksi poimimalla luettelosta tasavälein henkilöitä otokseen. Koska alkuperäinen järjestys oli satunnainen tutkittavan asian kannalta, myös otos on satunnainen.

Otoksen edustavuuden arvioinnissa voit käyttää yleisesti tiedossa olevia asioita hyväksesi. Esimerkiksi sukupuoli ja ikä ovat hyviä vertailukohteita edustavuuden arvioinnissa. Vertailussa voit tarkastella, onko naisia ja miehiä oikeassa suhteessa ja ovatko ikäryhmät oikean suuruisia.

 


Takaisin oppimateriaaliin