Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Tiedon hankintamenetelmän valinta Lamppu-symboli

Mieti, millä seuraavista menetelmistä erilaisiin tutkimusaiheisiin kannattaisi kerätä tietoa: käyntihaastattelu, puhelinhaastattelu, postikysely ja web-kysely?

1. Kotitalouksien päivittäiset kulutustottumukset

Vastaus: Käyntihaastattelu on paras tapa. Kulutus koostuu niin monista pikkuasioista, että niiden selvittäminen muutoin on vaikeaa. Posti- ja web-kysely voivat olla avustavia tiedonkeruutapoja.

2. Ihmisten ajankäyttö vuorokauden kaikkina aikoina

Vastaus: Postikyselyssä tiedot kerätään ajankäyttöpäiväkirjoilla, mutta ensin on tehtävä käyntihaastattelu ja opastus, jotta tiedot tulevat oikein kirjatuiksi.

3. Vapaa-ajan harrastukset

Vastaus: Käyntihaastattelu on hyvä vaihtoehto. Myös puhelinhaastattelu on mahdollinen vaihtoehto, jonka apuna voi käyttää erilaisia kyselyjä.

4. Työpaikan henkilöstökysely

Vastaus: Postikysely on hyvä, web-kysely erinomainen vaihtoehto.

5. Jonkin tuotteen asiakaspalaute

Vastaus: Puhelinhaastattelu on laajemman palautteen hankintaan sopiva vaihtoehto. Jos ollaan kiinnostuneita vain niistä tapauksista, joissa on huomautettavaa, postikysely on käyttökelpoinen. Web-kysely on mahdollinen vaihtoehto, mutta voi karsia liiaksi vastaajia, jos kyse ei ole verkkokaupasta.

 


Takaisin oppimateriaaliin