Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3 4 5

VirhemarginaaliLamppu-symboli

Satunnaisotoksen koko on 3 000 henkeä. Se jaetaan iän mukaan kolmeen yhtä suureen ryhmään, joiden ominaisuuksia tarkastellaan erikseen.

1. Mikä on alkuperäisen otoksen virhemarginaali 95 prosentin todennäköisyydellä?

Vastaus: 1–2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

2. Mikä on otoksen ositteista laskettujen tunnuslukujen virhemarginaali?

Vastaus: 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.


Takaisin oppimateriaaliin