Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Työilmapiirin mittausLamppu-symboli

Minkälaisilla mittareilla mittaisit oppilaitoksen tai työpaikan työilmapiiriä?

Vastaus:

Oppilaitos: Mieti oppilaita ja opettajia kuvaavia mittareita. Entä näkyisivätkö kuri ja luovuus jotenkin mittareissasi? Voisiko oppituntien tehokkuutta kuvata jotenkin? Mitä ottaisit mukaan ja mitä rajaisit ulkopuolelle?

Työpaikka: Mieti alaisten ja esimiesten toimintaa ja käyttäytymistä kuvaavia mittareita. Entä miten selvittäisit työn sisältöön liittyviä tekijöitä? Pitäisikö työskentelyn tehokkuutta kuvata jotenkin? Mieti rajauksia: mitä tekijöitä otetaan mukaan, mitä jätetään pois?

 


Takaisin oppimateriaaliin