Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Histogrammin rakentaminen kuntaotoksestaLamppu-symboli

Tee histogrammi oheisessa kuntataulukossa ilmoitetuista veroäyrimääristä (voit poimia harjoitusta varten kunnista otoksen, esimerkiksi 50 ensimmäistä tai joka kymmenes kunta). Kerää ensin tarkat arvot ja luokittele ne sen jälkeen sopiviin tasavälisiin ryhmiin. Onko jakauma vino, useampihuippuinen vai normaali? Mitä tulos mielestäsi kertoo?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

Kaikkien kuntien pohjalta tehdyssä jakaumassa on melko selkeä huippu. Jakauma on hieman oikealle vino.

Kuvio. Histogrammi kuntien jakautumisesta eri veroäyriryhmiin. Aineistona kaikki kunnat vuonna 2012

Histogrammi

 


Takaisin oppimateriaaliin