Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Histogrammin rakentaminen sanomalehden uutisistaLamppu-symboli

Laske päivän sanomalehdestä jonkin osaston uutisten palstaleveydet tukkimiehen kirjanpidolla. Tulokseksi saat, kuinka monta yhden, kahden, kolmen, neljän ja niin edelleen palstan uutista lehdessä on. Siirrä kirjanpitosi histogrammin muotoon, jotta saat havaintoaineistosi konkreettisesti jakauman muotoon. Selvitä jakauman huippu ja vinous.

Vastaus:

Esimerkkinä esitetään Helsingin Sanomien kotimaan osaston juttujen palstaleveydet 28.12.2009.

Kuvio. Tukkimiehen kirjanpito ja histogrammin Helsingin Sanomien juttujen (osa A, 28.12.2009) palstaleveyksistä

Kaavio tukkimiehen kirjanpidosta

Kuvio palstaleveyksistä

Esimerkin jakauma on selvästi vino, koska pikku-uutisia on enemmän kuin isoja. Jakaumalla on huippu yhden palstan uutisten kohdalla, mutta se ei kuitenkaan ole kovin keskittynyt.

 


Takaisin oppimateriaaliin