Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

Indeksien yhteenlaskuLaskin-symboli

Laske oheisen tieliikenneonnettomuustilaston avulla eri kulkumuodoille indeksi liikenteen vaarallisuuden kehityksestä vuosina 2003–2012. Painota tietoja siten, että kuolemantapaukset ovat kolme neljännestä indeksistä ja loukkaantumiset yhden neljänneksen.

Taulukko. Kuolleet ja loukkaantuneet tienkäyttäjäryhmittäin

  2003   2012*  
  Kuolleet Loukkaantuneet Kuolleet Loukkaantuneet
Jalankulkija 59 714 29 514
Polkupyörä 39 954 18 821
Mopo 12 444 7 752
Moottoripyörä 23 493 21 516
Henkilöauton kuljettaja 150 3395 120 2517
Henkilöauton matkustaja 67 2312 28 1318
Muu auto 25 688 22 484
Muu ajoneuvo 4 88 10 156
Painokerroin 0,75 0,25 0,75 0,25

* Tiedot ovat ennakkotietoja, jotka voivat tarkentua myöhemmin

Vastaus:

Laske ensin tienkäyttäjätyypeittäin indeksi sekä kuolemantapausten että loukkaantumisten kehitykselle 2003–2012. Tulos on alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Indeksi liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrän kehityksestä liikennemuodoittain 2003–2012 (2003=100)

  2003 = 100  
  2012  
  Kuolleet Loukkaantuneet
Jalankulkija 49,2 72,0
Polkupyörä 46,2 86,1
Mopo 58,3 169,4
Moottoripyörä 91,3 104,7
Henkilöauton kuljettaja 80,0 74,1
Henkilöauton matkustaja 41,8 57,0
Muu auto 88,0 70,3
Muu ajoneuvo 250,0 177,3

Indeksit lasketaan jakamalla vuoden 2012 luku vuoden 2003 luvulla ja kertomalla tulos 100:lla.

Tämän jälkeen lasket indeksit vaarallisuuden kehittymisestä kertomalla tienkäyttäjätyypeittäin kuolleisuusindeksin luvulla 0,75 (= kolme neljäsosaa) ja loukkaantuneisuusindeksin luvulla 0,25 (= yksi neljäsosa) ja lasket luvut yhteen.

Tulos on alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Liikenteen vaarallisuusindeksit (2003=100) kulkumuodoittain 2012

  2003 = 100
  2012
  Kokonaisindeksi
Jalankulkija 54,9
Polkupyörä 56,1
Mopo 86,1
Moottoripyörä 94,6
Henkilöauton kuljettaja 78,5
Henkilöauton matkustaja 45,6
Muu auto 83,6
Muu ajoneuvo 231,8

Taulukosta nähdään, että muiden ajoneuvojen vaarallisuusindeksi on noussut, kun taas muiden liikennemuotojen indeksi on laskenut. Eniten on lisääntynyt henkilöauton matkustajien ja kevyen liikenteen turvallisuus. Taulukkoa tarkasteltaessa on huomattava, että kuolemantapausten ja loukkaantumisten painokertoimien muuttaminen muuttaa tuloksia.

Vaarallisuusindeksiä laskettaessa olisi oikeampaa suhteuttaa tilaston onnettomuusluvut eri liikennemuotojen yleisyyteen. Yksi syy muiden kulkuneuvojen onnettomuuksien yleistymiseen on niiden yleistyminen.

 


Takaisin oppimateriaaliin