Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

KeskihajontaLamppu-symboli

Ohessa on graafisesti kuvattuna kolme erilaista jakaumaa. Niissä on yhtä paljon havaintoja (173 kpl) ja niiden keskiarvot ovat samat (5,07). Arvioi missä jakaumassa hajonta on suurin ja missä pienin.

Kuvio A

Kuvio A 

Kuvio B

Kuvio B 

Kuvio C

Kuvio C

Vastaus:

Pienin hajonta on kuviossa A (havaintojen keskimääräinen etäisyys keskiarvosta eli keskihajonta on noin 2,1) ja suurin kuviossa C (keskihajonta noin 4,6).

Keskihajonnan arviointiin on olemassa laskukaavoja, joita ei käsitellä tällä kurssilla. Tehtävän vastaus on mahdollista havaita myös silmämääräisesti.


Takaisin oppimateriaaliin