Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Aikasarjan komponentitLamppu-symboli

Pohdi, miten aikasarjan komponentit (trendi, kausivaihtelu, satunnaisvaihtelu) näkyvät alla olevassa kuviossa. Pohdi myös, minkälaiset asiat voivat aiheuttaa eri komponenttien muutoksia.

Kuvio. Tuotannon suhdannekuvaaja

Kuvio tuotannon suhdannekuvaajasta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5404. Tietokantataulukko: Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01- (päivitetty 14.3.2013). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/tau.html

Tuotannon suhdannekuvaaja kuvaa tuotannon kehitystä koko kansantalouden tasolla. Se kattaa kolme päätoimialaa, alkutuotannon (muun muassa maa- ja metsätalous), jalostus (muun muassa teollisuus) ja palvelut (muun muassa julkiset palvelut ja kauppa).

Vastaus:

Trendi aikasarjassa kuvaa tuotannon määrän normaalia kasvua. Sen taustalla on sekä tuottavuuden kasvu (tekniikan ja osaamisen perusteella) että jossain määrin myös työvoiman määrän kasvu. Tuotannon määrää on kasvattanut myös viennin kasvu eli uusien markkinoiden valtaaminen. Tällä jaksolla suhdannevaihtelua on havaittavissa oikeastaan aivan jakson lopussa, kun tuotanto romahti vuonna 2009 kansainvälisen finanssikriisin seurauksena. Myös vuoden 2000 tienoilla kasvun vauhti hieman hiljenee.

Käyrässä esiintyy voimakasta kausivaihtelua, joka liittyy selkeästi loma- ja pyhäkausiin. Esimerkiksi joulusesongin jälkeen kokonaistuotanto laskee. Vastaavasti myös kesälomakausi näkyy käyrässä.

Satunnaisvaihtelua voivat aiheuttaa esimerkiksi isommat työtaistelut.

 


Takaisin oppimateriaaliin