Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2 3

LuottokantaLaskin-symboli

Suomen kotitalouksien asuntoluottokanta (sisältäen vapaa-ajan asunnot) oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 88 830 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin luottokanta oli 84 117 miljoonaa euroa. Vuoden aikana uusia asuntoluottoja oli myönnetty 19 940 miljoonan euron arvosta. Kuinka paljon asuntoluottoja oli maksettu pois?

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-3770. Tietokantataulukko: Luotot käyttötarkoituksittain luotonantaja- ja saajasektoreittain neljänneksittäin vuodesta 2001 alkaen (päivitetty 22.3.2013). Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/lkan/tau.html

Vastaus:

Luottokanta kasvoi vuoden aikana (88 830 - 84 117 =) 4 713 miljoonalla eurolla. Poismaksettujen luottojen määrä saadaan vähentämällä uusien luottojen määrästä luottokannan kasvu: 19 940 - 4 713 = 15 217 miljoonaa euroa.


Takaisin oppimateriaaliin