Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Kustannusten nousuLaskin-symboli

1. Kotitalouden vuotuiset kulutusmenot elintarvikkeisiin olivat vuonna 2006 noin 3 800 euroa. Laske, kuinka paljon enemmän rahaa kului elintarvikkeisiin vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2006, kun elintarvikkeiden hinnat olivat nousseet tällä aikavälillä noin 9 prosenttia. Elintarvikkeiden kulutus ei muuttunut.

2. Kotitalouden vuotuiset asumismenot olivat vuonna 2006 noin 8 200 euroa. Kuinka paljon enemmän rahaa kului asumiseen vuonna 2010 marraskuussa verrattuna vuoteen 2006, kun asumiskustannukset nousivat 11 prosenttia? Asumismenot pysyivät hintojen nousua lukuun ottamatta ennallaan.

3. Liikenteeseen kotitaloudelta kului vuonna 2006 noin 4 700 euroa vuodessa. Kustannukset nousivat 4 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2010. Paljonko menot nousivat, kun liikkumistavat eivät muuttuneet?

4. Tietoliikenteeseen käytettiin 856 euroa vuonna 2006. Kustannukset laskivat 2 prosenttia vuoteen 2010 mennessä. Paljonko menot laskivat, jos oletetaan, ettei kulutuksessa tapahtunut muita muutoksia?

Vastaus:

Kysymyksen oletus, ettei kulutus muuttunut muuten kuin hintojen osalta on epärealistinen, sillä kulutustottumukset tietenkin muuttuvat ja jopa reagoivat hintatason muutoksiin: hinnan lasku saattaa näkyä kulutusmäärien kasvuna ja kova hinnan nousu kulutusmäärien supistumisena.

Avaa vastaustaulukkoExcel-symboli

1. Noin 343 euroa enemmän

2. Noin 874 euroa enemmän

3. Noin 203 euroa enemmän

4. Noin 17 euroa vähemmän

 


Takaisin oppimateriaaliin