Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Inflaation syitäLamppu-symboli

Alla olevassa kuviossa on esitetty vuosittaisen inflaation kehitys Suomessa vuodesta 1953 lähtien. Pohdi, minkälaisia tekijöitä inflaation muutosten taustalla voisi olla? Mieti ainakin seuraavien asioiden merkitystä:

  • palkkojen indeksisidonnaisuuden kieltävän lain säätäminen vuonna 1959
  • tulopoliittisten kokonaisratkaisujen toteuttaminen vuosina 1969 - 2004
  • Suomen EU-jäsenyys vuonna 1995
  • Euroopan valuuttaunioni 1999 ja edelleen siirtyminen Euron käyttöön 2002
  • Talouslama ja sitä seurannut Euron kriisi 2008-

Kuvio. Vuosi-inflaatio Suomessa 1953-2011, %

Kuvio vuosi-inflaatiosta

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.12.2011]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/khi/tau.html

Vastaus:

Esitettyjen tekijöiden vaikutusta inflaatioon ei voi silmämääräisesti havaita, mutta kehittyneillä analyysimenetelmillä voisi ehkä jotain tulla ilmi. Poikkeus edellisestä on vuoden 2008 talouslamaan liittyvä hintojen lasku. Esimerkkilistasta puuttuu vuoden 1973 öljykriisi, joka kasvatti inflaatiota kaikkialla maailmassa. Yleisestikin Suomen hintatasoon vaikuttaa merkittävästi hintojen kehitys muualla maailmassa.

 


Takaisin oppimateriaaliin