Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Miten inhimillinen kehitys etenee?Lamppu-symboli

Tutki oheista Inhimillisen kehityksen indeksin aikasarjataulukkoa. Missä maaryhmissä kehitys on edennyt nopeimmin eri vuosikymmeninä? Entä missä kehitys on ollut hidasta?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

1980-luvulla kehitys oli nopeinta Etelä-Aasiassa ja hitainta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. 1990-luvulla kehityksen painopiste siirtyi Itä-Aasiaan ja peränpitäjäksi vaihtui Eurooppa ja Keski-Aasia. 2000-luvulla Saharan eteläpuolisen Afrikan ja siten myös heikoimmin kehittyneet maat pääsivät kehityksen vauhtiin, Latinalaisen Amerikan kehitys oli hitainta. Vuoden 2010 jälkeen kehitys on ollut nopeinta Etelä-Aasiassa – samalla kuitenkin heikoimmin kehittyneiden maiden kehitys on pysynyt nopeana.

Avaa vastaustaulukkoExcel-symboli

 


Takaisin oppimateriaaliin