Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Oman kotikuntasi syntyvyys

Laske kotikuntasi ja naapurikuntien syntyvyys oheisen taulukon perusteella ja pohdi, mistä erot voivat johtua?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

Syntyvyyteen vaikuttaa väestön ikärakenne. Myös naisten synnyttämien lasten määrä vaihtelee jonkin verran eri kunnissa mm. uskonnollisista syistä johtuen.

Avaa vastaustaulukkoExcel-symboli

 


Takaisin oppimateriaaliin