Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

ElinajanodoteLamppu-symboli

Oheisessa taulukossa on listattu parikymmentä korkeimman ja parinkymmenen alhaisimman elinajanodotteen maata. Vertaile naisten ja miesten elinajanodotteita molemmissa maaryhmissä. Miten ne eroavat toisistaan? Mistä erot voisivat johtua?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

Korkean elinajanodotteen maissa naisten odote on systemaattisesti useamman vuoden korkeampi kuin miesten. Sen sijaan useissa alhaisen elinajanodotteen maissa naiset elävät yhtä vanhoiksi tai kuolevat nuorempina kuin miehet. Keskeinen syy tähän on AIDS, joka tappaa sekä nuoria naisia että miehiä.

Avaa vastaustaulukkoExcel-symboli


Takaisin oppimateriaaliin