Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Väestön kehityksen suuntaLamppu-symboli

Tarkastele alla olevaa ikäpyramidia ja pohdi, millä perusteella voidaan sanoa, että kuolleiden määrä ylittää melko varmasti syntyneiden määrän lähivuosina?

Kuvio. Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan

Ikäpyramidi

Lähde: Findikaattori, Tilastokeskus / Väestörakenne

Vastaus:

Niin kutsutut suuret ikäluokat vanhenevat ja tulevat ”kuolinikään”. Vanhuusikään tulevien ikäluokkien koko on yli 70 000 henkeä. Näiden ikäluokkien kokoon verrattuna synnytysikäisten naisten määrä on melko vähäinen, ikäluokkien koko on jonkin verran yli tai alle 30 000 henkeä. Kun lisäksi naisten elämänsä aikana hankkimien lasten määrä on keskimäärin vain 1,9 lasta, on melko varmaa että väestön luonnollinen lisääntyminen kääntyy vähentymiseksi.

 


Takaisin oppimateriaaliin