Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Asuntokuntien kokoLamppu-symboli

Niin asuntokuntien, kotitalouksien kuin perheidenkin koko on pienentynyt jatkuvasti sinä aikana, jolta on olemassa tilastotietoja. Oheisessa kuviossa on kuvattu asuntokuntien keskimääräisen koon kehitys 1960-luvulta lähtien. Pohdi, mistä asuntokuntien koon pienentyminen johtuu ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla?

Kuvio. Asuntokuntien keskikoko 1960–2011

Kuvio asuntokuntien keskikoosta 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-6745. 2011, Liitetaulukko 1. Asuntokunnat koon mukaan ja asuntokuntien keskikoko 1960-2011 [päivitetty 22.5.2012]. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.4.2013]. Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/asas/2011/asas_2011_2012-05-22_tau_001_fi.html

Vastaus:

Asuntokuntakoon pienentyminen johtuu mm. seuraavista seikoista:

 • lapsiperheiden määrä pienin vuosikymmeniin
 • yksin ja kaksin asuvien määrä kasvaa
 • ensisynnyttäjien ikä noussut ja lapsia hankitaan ja perhe perustetaan yhä myöhemmällä iällä
 • toisaalta nuoret muuttavat kotoa yhä aikaisemmin itsenäiseen asumiseen
 • soluasuntoja muutetaan yksiöiksi, koska solut tai alivuokralaisasunnot eivät enää houkuttele
 • avioerot pienentävät asuntokuntakokoa
 • elinikä kasvaa ja yhä pitempään pystytään asumaan kotona yksin tai kaksin puolison kanssa
 • vaurastuminen – on mahdollisuus valita myös itsenäinen asuminen

Asuntokuntakoon pienentymisen seurauksia:

 • asumisväljyys kasvaa
 • kulutusrakenne muuttuu, elintarvikkeissa suurpakkaukset eivät toimi kaikille, tarvitaan pienempiä annos-/pakkauskokoja ym.
 • yksinasuvien yksinäisyys, sosiaalinen verkosto pienenee
 • energiatehokkuus kärsii
 • asumiskustannukset henkeä kohden kasvavat (esimerkiksi ennen yhtä hellaa käytti useampi ihminen)

Takaisin oppimateriaaliin