Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Elinajanodote ja terveiden elinvuosien odoteLamppu-symboli

Vertaile oheisen kuvion perusteella Suomen ja muiden Itämeren rannikkovaltioiden elinajanodotetta ja odotettavissa olevien terveiden elinvuosien määrää. Millaisia eroja huomaat?

Kuvio. EU:n Itämeren rannikkovaltioiden elinajanodote ja odotettavissa olevien terveiden elinvuosien määrä 2011, miehet ja naiset

Kuvio naisten elinajanodotteesta ja terveistä elinvuosista

Kuvio miesten elinajanodotteesta ja terveistä elinvuosista

Lähde: Eurostatin avaintaulukot (verkkojulkaisu) Tietokantataulukko: Healthy life years and life expectancy at birth, by sex [päivitetty 18.3.2013]. Helsinki: Tilastokeskus. Saantitapa: http://pxweb2.stat.fi/Database/Eurostat/ter/ter_fi.asp [lainattu 30.3.2013]

Vastaus:

Kuviosta ja oheisesta taulukosta näkyy, että Pohjoismaissa ja Saksassa eletään pidempään kuin itäisessä Euroopassa. Erot ovat miesten keskuudessa selvempiä kuin naisten keskuudessa. Terveiden elinvuosien määrä ei vaihtele niin selvästi. Selvästi eniten terveitä elinvuosia on Ruotsissa. Miesten keskuudessa erot terveiden elinvuosien määrässä ovat samansuuntaiset kuin kaikkien elinvuosienkin. Kuitenkin jos lasketaan kuinka suuri osuus terveillä vuosilla on kaikista jää peränpitäjäksi Saksa.

Avaa taulukkoExcel-symboli

 


Takaisin oppimateriaaliin