Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

TuloerotLamppu-symboli

Tarkastele oheisesta taulukosta, miten pitkittynyt pienituloisuus on kehittynyt vuosien 1998 ja 2011 välillä. Mikä on kehityksen pääsuunta? Missä ryhmissä muutos on voimakkainta?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

Pitkään pienituloisissa asuntokunnissa eläneiden osuus on noussut kaikissa ikäluokissa. Suurinta kasvu on ollut vanhojen (64-vuotiaat ja vanhemmat) ikäryhmissä, mutta suhteellisesti suurinta kasvu on lasten (0–15-vuotiaat) keskuudessa.

Avaa vastaustaulukkoExcel-symboli

Kuvio. Pitkittynyt pienituloisuus

Kuvio pitkittyneestä pienituloisuudesta

 


Takaisin oppimateriaaliin