Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Poliisin tietoon tullut väkivaltarikollisuus ja väkivallan uhriksi joutuminenLamppu-symboli

Tulkitse oheisia kuvia ja mieti, mistä niiden erot johtuvat?

Kuvio 1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset vuosina 1980–2010 Suomessa

Kuvio poliisin tietoon tulleista henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista 

Lähde: SVT: Poliisin tietoon tulleet rikokset [verkkojulkaisu]. Helsinki: Tilastokeskus [lainattu 1.1.2012]. Saatavissa http://tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html

Kuvio 2. Suomalaisten väkivaltakokemukset vuosina 1980–2009 (% 15–74-vuotiaasta väestöstä)

Kuvio suomalaisten väkivaltakokemuksista 

Lähde: Siren, Reino, Mikko Aaltonen, Juha Kääriäinen: Suomalaisten väkivaltakokemukset 1980 - 2009. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 103. Helsinki 2010.

Vastaus:

Poliisin tietoon tulleet väkivaltarikokset ovat lisääntyneet jatkuvasti, mutta kansalaisten kokema väkivalta on pysynyt ennallaan. Uhkailujen määrä on kuitenkin lisääntynyt 1980-luvun lopulta lähtien.

Kuvioiden tärkein ero johtuu siitä, että vain pieni osa väkivaltarikoksista ilmoitetaan poliisille. Uhritutkimusten mukaan väkivaltarikoksia tapahtuu vuosittain yli 400 000, mutta poliisille ilmoitetaan vain vajaat 40 000 rikosta. Vuosien saatossa ilmoitusherkkyys on kuitenkin kasvanut. Siis vaikka väkivaltarikosten määrä on jokseenkin ennallaan, yhä useammin asiasta tehdään rikosilmoitus.

Toinen tärkeä syy kuvioiden näennäiseen ristiriitaan on se, että väkivallan kohteeksi joutuminen on aiempaa enemmän kasautunut samoille henkilöille: rikoksien määrä on kasvanut enemmän kuin uhrien.

Kolmas syy kuvioiden ristiriitaan on se, että toisessa kuviossa esitetään absoluuttisia lukuja ja toisessa suhteellisia. Koska väestön määrä on tarkastelukaudella lisääntynyt noin 1,1-kertaiseksi, on rikosten absoluuttinen lisääntyminen suurempaa kuin henkeä kohti lasketun rikosten määrän kasvaminen.

 


Takaisin oppimateriaaliin