Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

VaalitilastotLamppu-symboli

Eduskuntavaalien äänestysaktiivisuus oli korkeimmillaan vuonna 1962, jolloin yli 85 prosenttia äänioikeutetuista äänesti. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa äänestäneiden osuus oli enää 65 prosenttia. Äänestäneiden määrä oli kuitenkin vuosina 1961–1972 noussut 2,3 miljoonasta 2,8 miljoonaan. Miten selität tämän?

Vastaus:

Äänioikeutettujen määrä on kasvanut 2,7 miljoonasta 4,3 miljoonaan. Äänioikeutettujen määrää on kasvattanut äänestysikärajan laskeminen ja väestön ikärakenteen kehitys. Vuonna 1962 ikäraja oli 21, 1969 se laski 20:een ja 1972 nykyiseen 18:aan. Tieto löytyy eduskuntavaalitilaston verkkosivuilta.

 


Takaisin oppimateriaaliin