Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Luottamus vallanpitäjiinLamppu-symboli

Tutki oheisesta Eurobarometrin taulukosta, missä maissa luottamus maan parlamenttiin oli vuonna 2012 suurinta ja missä pienintä. Minkälaisissa maissa luottamus parlamenttiin on suurta ja minkälaisissa vähäistä?

Avaa taulukkoExcel-symboli

Vastaus:

Luottamuksen puute on suurinta Espanjassa, Kreikassa ja Tsekin tasavallassa. Suurinta luottamus on Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa. Luottamuksen puute liittyy Euro-kriisin voimakkuuteen. Kuitenkaan se, että esimerkiksi Saksassa taloustilanne on jatkuvasti ollut melko hyvä, ei nosta saksalaisten luottamusta parlamenttiinsa erityisen korkealle.

 


Takaisin oppimateriaaliin