Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Onnellisuus ja vaurausLamppu-symboli

Vertaile onnellisuutta kuvaavaa kuviota eri maiden vauraudesta kertovaan kuvioon. Mitä samankaltaisuuksia, entä mitä eroja havaitset?

Kuvio 1. European Social Surveyn tulokset, kun yli 15-vuotialta kysyttiin vuonna 2010 kuinka onnellisia he ovat.

Kysymys: Kun arvioidaan elämää kokonaisuutena, kuinka onnellisena pidätte itseänne? Arvioikaa asteikolla 0–10, kuinka onnellinen olette. 0 on ”Erittäin onneton”, 10 on ”Erittäin onnellinen”

Kuvio vastauksesta kysymykseen: Kuinka onnellinen olet? 

Kuvio 2. Maailmanpankin tiedot eri maiden vauraudesta kansantulolla mitattuna (Gross National Income/capita) vuonna 2010

Kuvio GNI/capita 

Lähteet:

GNI-tiedot: http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf

Onnellisuustiedot: European Social Survey 2010 [lainattu 4.1.2012]. Saatavissa: http://ess.nsd.uib.no/ess/round5/

Vastaus:

Selvin tulos on se, että vauraus lisää onnellisuutta. Kuitenkaan kaikkein vauraimmissa maissa eivät asu onnellisimmat ihmiset.

 


Takaisin oppimateriaaliin