Tilastojen ABC

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Etsi tilastotietoaLamppu-symboli

Etsi tiedot seuraaviin kysymyksiin. Kansainvälisissä tiedoissa kannattaa käyttää lähtökohtana Tilastokeskuksen kansainvälisen tiedon sivua:

1. Etsi Suomen virallisen tilaston portaalista virallisen tilaston laatukriteerit. Mitä kriteerit sanovat tiedon puolueettomuudesta?

Vastaus:SVT-laatukriteerit: ”Tilastojen tuotannossa ja raportoinnissa noudatettavat periaatteet perustuvat ulkopuolisista etunäkökohdista riippumattomaan ammattimaiseen harkintaan ja tilastoeettisiin periaatteisiin. Periaatteet ovat julkisia ja havaitut virheet korjataan näkyvästi. Tilastot ovat yhtäläisin ehdoin kaikkien saatavilla.”

2. Mihin suomalaiset käyttivät aikaansa vuosina 2009–2010?

Vastaus: Katso taulukko. Henkilökohtaisiin tarpeisiin, kuten nukkumiseen, ruokailuun, peseytymiseen ja pukeutumiseen käytettiin keskimäärin yli 10 tuntia vuorokaudessa, vapaa-aikaa oli vajaat kuusi ja puoli tuntia, ansiotyöhön käytetty keskimääräinen aika oli kaksi ja puoli tuntia ja kotitöihin käytetty runsaat kaksi tuntia. Opiskeluun käytettiin keskimäärin 40 minuuttia vuorokaudessa

3. Paljonko kristittyjä on Oseaniassa?

Vastaus:Tilastokeskus.fi, Kansainväliset tiedot: Yli 28 miljoonaa vuonna 2010, kyseessä on alueen suurin uskonnollinen ryhmittymä. Seuraavaksi suurimpia ryhmiä ovat uskontokuntiin kuulumattomat (noin neljä ja puoli miljoonaa) sekä muslimit, hindut ja buddhalaiset (kutakin ryhmää noin puoli miljoonaa)

4. Miten avioliiton solmimisikä on kehittynyt Ruotsissa vuosina 1871–2012? Hae Ruotsin tilastoviraston sivuilta.

Vastaus: 1) valitse ”hitta statistik” ja sen jälkeen ”statistik efter ämne”, 2) valitse ”befolkning” ja sen jälkeen ”befolkningsstatistik”, 3) valitse ”tabeller och diagram” ja sen jälkeen ”helårsstatistik”, 4) vastaus löytyy taulukosta ”Medelålder vid giftermål 1871–2011”.

Ensimmäisen avioliiton solmimisikä vuonna 1871 oli 27,8 vuotta naisilla ja 29,3 miehillä. Vuonna 2012 naiset menivät ensimmäisen kerran naimisiin keskimäärin 33,4-vuotiaina ja miehet 35,9-vuotiaina.

5. Hae Suomen virallisen tilaston portaalista ulkomaankauppatilasto ja etsi sen kotisivulta Tullihallituksen tilastosivuilla tieto siitä, kuinka kauan ulkomaankauppatilastoa on julkaistu?

Vastaus: Ulkomaankauppatilastoa on laadittu vuodesta 1856. Tieto käy ilmi ulkomaankauppatilaston kuvauksesta Tullihallituksen verkkopalvelussa.

6. Kuinka monta prosenttia yli 64-vuotaista oli suorittanut jonkin tutkinnon vuonna 2011 Suomessa?

7. Hae Eurostatin tilastosivuilta EU-maiden yhteinen väkiluku vuoden 2012 alussa.

Vastaus: EU-maiden yhteinen väkiluku vuoden 2011 alussa oli 503 663 601 (tieto 18.4.2013).

8. Selvitä OECD:n tilastosivuilta löytyvästä Factbookista, mitkä ovat kolme pienintä OECD-maata.

Vastaus: Kolme pienintä OECD-maata ovat Islanti, Luxemburg ja Viro.

9. Hae YK:n tilastosivuilta Inhimillisen kehityksen indeksin (Human Development Index, HDI) tilastot ja selvitä mikä on Suomen sijoitus tuoreimmassa indeksissä.

Vastaus: Suomi oli 21. HDI-mittarilla mitatussa hyvinvoinnissa (tilanne 18.4.2013).

10. Selvitä YK:n Euroopan talouskomission (ECE) tilastosivuilta, missä maassa on eniten metsää Euroopassa.

Vastaus: Euroopan maista metsää on eniten Venäjällä.

 


Takaisin oppimateriaaliin