Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1

Testaa tietosi!Monivalinta-symboli

1. Työmarkkinat
perustuvat yksittäisten toimijoiden väliseen kilpailuun
perustuvat työvoiman kysynnän ja tarjonnan täydelliseen tasapainoon
perustuvat työmarkkinoiden instituutioiden eli työntekijöitä ja työnantajia edustavien etujärjestöjen välisiin neuvotteluihin
2. Suomen viralliset työllisyys- ja työttömyysluvut saadaan
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta
työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta
Kansaneläkelaitoksen rekistereistä

Katso tarkemmin: 2.1 Työvoimatutkimus

3. Tilastokeskuksen avoimet työpaikat -tilasto perustuu
otospohjaiseen haastattelututkimukseen
työ- ja elinkeinotoimistojen rekistereihin
julkaistuihin ilmoituksiin avoimista työpaikoista
4. Työvoimaan luetaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen määritelmän mukaan
kaikki ne 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä
kaikki ne 15–64-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä
koko Suomen 15–74-vuotias väestö
5. Työttömyysaste
kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään
voi korkeana olla merkki matalapalkka-ammattien yleisyydestä
on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta eli työllisistä ja työttömistä

Katso tarkemmin: 3.4 Työttömyysaste

6. Taloudellinen huoltosuhde
kuvaa eläkeläisten osuutta väestöstä
kuvaa työttömien osuutta työvoimasta
kuvaa sitä osuutta väestöstä, jonka työlliset joutuvat elättämään
7. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto
perustuu haastattelupohjaiseen otostutkimukseen
tilastoi myös opiskelijat työttömiksi työnhakijoiksi
on tarkoitettu työvoimapoliittisten toimenpiteiden kohdentamiseen ja niiden vaikutusten seuraamiseen
8. Piilotyöttömiä ovat
erilaisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevat (esim. tukityöllistetyt ja työvoimakoulutuksessa olevat)
henkilöt, jotka eivät ole aktiivisesti neljän viikon aikana hakeneet työtä, mutta ovat muuten työhön käytettävissä
työttömät, jotka tekevät työtä ilmoittamatta siitä työvoimahallinnon viranomaisille

Katso tarkemmin: 5.4 Piilotyöttömyys

9. Kausivaihtelu
kuvaa aikasarjan miltei säännöllisenä toistuvaa, vuoden sisäistä vaihtelua
kuvaa pitkän aikavälin kehitystä ja suhdanteista johtuvaa liikehdintää
kuvaa mittaustulosten vaihtelua mittauskerrasta toiseen, vaikka todellista muutosta ei olisikaan tapahtunut
10. Ansiotasoindeksi
kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa
kuvaa työvoiman käytöstä työnantajalle aiheutuvia kustannuksia
kuvaa palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä
11. Pendelöinti
kuvaa työmatkojen kulkemista Pendolinolla
tarkoittaa työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella
kuvaa yli tunnin mittaista, yhdensuuntaista työmatkaa

Katso tarkemmin: 8.4 Pendelöinti


Takaisin oppimateriaaliin