Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Mitä hyödyn maksimoinnilla tarkoitetaan työmarkkinoilla?Lamppu-symboli

Sillä tarkoitetaan työmarkkinoiden toimijoiden pyrkimystä saavuttaa itselleen arvokkaita asioita, ei siis yksinomaan pelkän rahallisen hyödyn tavoittelua tai palvelujen maksimaalista tuottamista.


Takaisin oppimateriaaliin