Työmarkkinatilastot

Oppitunti:
Aihe:
Harjoitukset 1 2

Miten kuvailisit työmarkkinaosapuolten järjestäytymistä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa?Lamppu-symboli

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa työntekijöiden ja työnantajien järjestäytymisaste on toistaiseksi säilynyt varsin korkealla tasolla verrattuna esimerkiksi moneen muuhun Euroopan maahan tai Pohjois-Amerikkaan.


Takaisin oppimateriaaliin